ดายุน คืออะไร 

DAYUN ( ดายุน ) คือ รถบรรทุกชั้นนำอันดับ1ในภาคเอกชนของประเทศจีน มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่มณฑลซานซี ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นโรงงานที่มีความทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานที่มีมากกว่า 80,000 คน สามารถสร้างศักยภาพในการผลิตรถบรรทุกมากกว่า 100,000คันต่อปี มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ และในหลายประเทศทั่วโลก
สำหรับประเทศไทย บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ให้ดำเนินการขยายตลาดในประเทศ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และร่วมมือที่ดีซึ่งกันและกัน ทำให้เชื่อมั่นว่า รถบรรทุกดายุน(DAYUN) สามารถตอบโจทย์ความต้องการและครองใจผู้ใช้รถชาวไทยได้อย่างแน่นอน