DAYUN Automobile Co.,Ltd.   ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเมืองยุ่นเฉิง มณฑลซานซี ประเทศจีน มีทุนจดทะเบียน มูลค่า 850 ล้านหยวน เราเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ ของประเทศจีน มีความเชี่ยวชาญในการผลิต รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมทั้งยานยนต์ไฟฟ้า มีความพร้อมในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) งานขายและงานบริการที่เป็นมาตรฐาน เรามีเครือข่ายจัดจำหน่าย และบริการหลังการขายครอบคลุมทั่วประเทศจีน และในหลายประเทศทั่วโลก เราให้ความสำคัญและใส่ใจในทุก รายละเอียด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้า ให้มีนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ อาทิเช่น รถบรรทุกหัวลาก, รถบรรทุกดัมพ์, รถบรรทุกสิบล้อ, และรถบรรทุกเฉพาะกิจอื่น ๆ เราสร้างรถบรรทุกที่ทันสมัย, ทนทาน และคำนึงถึง ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อประโยชน์ สูงสุดแก่ลูกค้า

 

 

ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์

ดายุนมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
"รอยยิ้ม ของลูกค้า คือความสุขของเรา"

พันธกิจ

  • บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์กับลูกค้า
  • บริษัทฯ มุ่งเน้นนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการสูงสุดแก่ลูกค้า
  • บริษัทฯ พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
  • บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงานเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว
  • บริษัทฯ มุ่งมั่น สร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย

เป้าหมาย

เราจะนำผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลโลกมาสู่คนไทย โดยมีราคาที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับผู้บริโภคในประเทศไทย

 

   คุณภาพมาตรฐาน การให้บริการคือหัวใจหลักสำคัญของเรา ทั้งการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และช่างผู้ชำนาญการเครื่องมือและระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย DSTM (Dayun Smart Tracking and Maintenance) ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน อะไหล่แท้ 100% ที่นำเข้ามาทุกชิ้นส่วนพร้อมจัดส่งในกรณี ฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง และรถบริการทุกที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านได้อย่างทันใจ วางใจไปกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ว่า DAYUN ดูแลคุณทุกพิ้นที่ ทุกการเดินทาง

 

 

ศูนย์บริการ ดายุน 24 ชั่วโมง