ก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งสามารถหาได้จากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาติทั่วไป) หรือการแปรรูปและจับก๊าซมีเทนจากการย่อยสลายเศษอาหารสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยหรือปุ๋ยคอก ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้นี้เรียกอีกอย่างว่าก๊าซชีวภาพหรือไบโอมีเทน

 

 

       ก๊าซธรรมชาติสามารถขนส่งจากแหล่งที่มาไปยังจุดใช้งานโดยท่อ ถูกทำให้เย็นลงจนกว่าจะกลายเป็นก๊าซ LNG นอกจากนี้ ก๊าซ LNG ถูกทำให้เย็นลงจนอยู่ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิประมาณ -160 องศาเซลเซียส ปริมาตรของก๊าซธรรมชาติในสถานะของเหลวมีขนาดเล็กกว่าปริมาตรประมาณ 600 เท่าในสถานะก๊าซในท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ก๊าซ LNG ถูกนำไปใช้ในหลายภาคธุรกิจภายในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งทางถนนและทางทะเล

       ก๊าซ LNG” นั้น บรรจุในรถบรรทุกได้ประมาณ 380 กิโลกรัม วิ่งได้ 1,710 กิโลเมตร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.5 กิโลเมตร สรุปแล้วราคาอยู่ที่ 2.93 บาท/กิโลเมตร

       การใช้ก๊าซ LNG ในประเทศไทยเริ่มมีมากขึ้น การันตีจาก หจก.เจียมโชติวัฒน์พัฒนายนต์ สามารถติดตั้งชุดคิท LNG ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างง่ายดาย พร้อมยืนยันว่า ซ่อมบำรุงง่าย อะไหล่ราคาไม่แพง บริษัท นิวเจน อีเนอจี้ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท อู่หยาน นิว อีเนอจี้ เทคโนโลยี จำกัด จากประเทศจีน เป็นผู้นำนวัตกรรมทั้งในด้านสินค้าการให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น อาทิ ถังบรรจุก๊าซ LNG สำหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปทุกชนิด, ระบบเติมก๊าซขนาดเล็ก สถานีเติมก๊าซ LNG / CNG / L-CNG


 

ศูนย์บริการ ดายุน 24 ชั่วโมง