SERVICES CENTER

บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ยืดถือแนวปฏิบัติที่ว่า "DAYUN ดูแลคุณทุกที่ ทุกการเดินทาง" สามารถตอบสนองธุรกิจของท่านให้ขับเคลื่อนก้าวไปสู่ความสำเร็จ สร้างผลกำไร ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มการลงทุน นอกจากผลิตภัณฑ์ ที่เราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแล้ว คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และความพึงพอใจของลูกค้า คือหัวใจหลักสำคัญของเรา ทั้งการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและช่างผู้ชำนาญการ เครื่องมือที่ทันสมัย ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ ที่ทันสมัย  DSTM (Dayun Smart Tracking and Maintenance) เราพร้อมที่จะดูแล และบริการลูกค้าทุกที่ ทุกการเดินทางขนส่งของคุณ

SERVICES CENTER

บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ยืดถือแนวปฏิบัติที่ว่า "DAYUN ดูแลคุณทุกที่ ทุกการเดินทาง" สามารถตอบสนองธุรกิจของท่านให้ขับเคลื่อนก้าวไปสู่ความสำเร็จ สร้างผลกำไร ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มการลงทุน นอกจากผลิตภัณฑ์ ที่เราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแล้ว คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และความพึงพอใจของลูกค้า คือหัวใจหลักสำคัญของเรา ทั้งการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและช่างผู้ชำนาญการ เครื่องมือที่ทันสมัย ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ ที่ทันสมัย  DSTM (Dayun Smart Tracking and Maintenance) เราพร้อมที่จะดูแล และบริการลูกค้าทุกที่ ทุกการเดินทางขนส่งของคุณ

ดายุน แคร์ (DAYUN Care) คือการรับประกันและบำรุงรักษารถบรรทุกดายุน แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถ ทั้งค่าแรง ค่าอะไหล่ อีกทั้งยังรวมถึง การยืดอายุการรับประกันชิ้นส่วนต่างๆ จากกการรับประกันตามปกติ ช่วยให้ลูกค้าควบคุมค้าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถ และได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการที่รวดรเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับเจ้าของรถบรรทุก ยี่ห้อ DAYUN ทุกรุ่น ที่ยังอยู่ในระบบและเงื่อนไขการรับประกัน มีระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์เท่ากับระยะรับประกันของรถรุ่นนั้นๆ โดยไม่ต้องมีการสมัครสมาชิกใดๆ ทั้งสิ้น (ได้รับสิทธิประโยชน์อัตโนมัติ เมื่อได้รับมอบรถ) บริการนอกสถานที่บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินเบื้องต้น ณจุดเกิดเหตุ อันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายของเครื่องยนต์หรือระบบต่างๆ ขณะขับขี่บนท้องถนน บริษัทฯ จะจัดส่งช่างผู้ชำนาญการเพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมแก้ไขเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งนี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าออกให้บริการ ค่าแรงช่าง ค่าอะไหล่ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ต้องซ่อม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกให้บริการ

WARRANTY EXCLUSIONS

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

   1. แพ็กเกจดายุน แคร์ ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนยางและแบตเตอรี่

   2. แพ็กเกจดายุน แคร์ ไม่ครอบคลุมการดัดแปลง เปลี่ยนแปลงสภาพรถเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติ เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกินมาตฐาน ติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เป็นวัสดุนอกเหนือจากชิ้นส่วนมาตรฐาน

   3. แพ็กเกจดายุน แคร์ ไม่ครอบคลุมกรณีการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียของพื้นผิวตัวถังอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม เช่น พายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฝนกรด สารเคมี ยางไม้ และภัยธรรมชาติอื่น ๆ บริษัทฯ

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่

โทร 02-503-4668-70 / 02-191-7081

E-mail : info@dayunthailand.com

หมายเหตุ : เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา ดายุน แคร์

ศูนย์บริการสาขาต่าง ๆ