SERVICES CENTER

บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ยืดถือแนวปฏิบัติที่ว่า "DAYUN ดูแลคุณทุกที่ ทุกการเดินทาง" สามารถตอบสนองธุรกิจของท่านให้ขับเคลื่อนก้าวไปสู่ความสำเร็จ สร้างผลกำไร ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มการลงทุน นอกจากผลิตภัณฑ์ ที่เราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแล้ว คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และความพึงพอใจของลูกค้า คือหัวใจหลักสำคัญของเรา ทั้งการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและช่างผู้ชำนาญการ เครื่องมือที่ทันสมัย ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ ที่ทันสมัย  DSTM (Dayun Smart Tracking and Maintenance) เราพร้อมที่จะดูแล และบริการลูกค้าทุกที่ ทุกการเดินทางขนส่งของคุณ

SPARE PARTS WARWHOUSE

"อะไหล่" ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และนับได้ว่าการสต๊อกอะไหล่ถือเป็นจุดแข็ง DAYUN ด้วยผู้บริหารมีประสบการณ์และชำนาญการด้านอะไหล่รถยนต์มากกว่า 30 ปี โดยมีการนำเข้าอะไหล่รถบรรทุกมาทุกชิ้นส่วน เป็นอะไหล่แท้ 100% จากโรงงานผู้ผลิตรถบรรทุก DAYUN สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที รับประกันได้ว่าหากท่านวางใจใช้ DAYUN แล้วจะไม่ผิดหวังเรื่องการ ให้บริการหลังการขายและเรื่องอะไหล่ขาดแคลนอย่างแน่นอน เราสามารถตอบสนองธุรกิจของท่านให้ขับเคลื่อนก้าวไปสู่ความสำเร็จ

DAYUN CARE

ดายุน แคร์ (DAYUN Care) คือการรับประกันและบำรุงรักษารถบรรทุกดายุน แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถ ทั้งค่าแรง ค่าอะไหล่ อีกทั้งยังรวมถึง การยืดอายุการรับประกันชิ้นส่วนต่างๆ จากกการรับประกันตามปกติ ช่วยให้ลูกค้าควบคุมค้าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถ และได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

สำหรับเจ้าของรถบรรทุก ยี่ห้อ DAYUN ทุกรุ่น ที่ยังอยู่ในระบบและเงื่อนไขการรับประกัน มีระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์เท่ากับระยะรับประกันของรถรุ่นนั้นๆ โดยไม่ต้องมีการสมัครสมาชิกใดๆ ทั้งสิ้น (ได้รับสิทธิประโยชน์อัตโนมัติ เมื่อได้รับมอบรถ) บริการนอกสถานที่บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ อันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายของเครื่องยนต์หรือระบบต่างๆ ขณะขับขี่บนท้องถนน บริษัทฯ จะจัดส่งช่างผู้ชำนาญการเพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมแก้ไขเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งนี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าออกให้บริการ ค่าแรงช่าง ค่าอะไหล่ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ต้องซ่อม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกให้บริการ

WARRANTY EXCLUSIONS

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

1.แพ็กเกจดายุน แคร์ ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนยางและแบตเตอรี่

2.แพ็กเกจดายุน แคร์ ไม่ครอบคลุมการดัดแปลง เปลี่ยนแปลงสภาพรถเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติ เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกินมาตฐาน ติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เป็นวัสดุนอกเหนือจากชิ้นส่วนมาตรฐาน

3.แพ็กเกจดายุน แคร์ ไม่ครอบคลุมกรณีการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียของพื้นผิวตัวถังอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม เช่น พายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฝนกรด สารเคมี ยางไม้ และภัยธรรมชาติอื่นๆ บริษัทฯ

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่

โทร 02-503-4668-70 / 02-191-7081

E-mail : info@dayunthailand.com

หมายเหตุ : เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา ดายุน แคร์

อะไหล่ดายุน

ศูนย์บริการข้อมูลดายุน 24 ชั่วโมง 02-503-4668 095-116-9312