1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
คุณสมบัติ
เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร )

อายุ 25 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

มีประสบการณ์ด้านงานขายรถบรรทุก ( จะรับพิจารณาพิเศษ )

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 

2. ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
คุณสมบัติ
เพศชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหาร )

อายุ 25 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาช่างยนต์ , เทคนิคยานยนต์

มีประสบการณ์ด้านงานการซ่อมบำรุงรถบรรทุก

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ปฏิบัติงานที่ บางบัวทอง ( ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี )