บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนรายการทั้งหมด 2

  1 ...   
Rally : Charity for Happiness
เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2557 บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรม แรลลี่เพื่อการกุศล ( Rally : Charity for Happiness ) เน้นการทำบุญสร้างประโยชน์เพื่อสังคม การสร้างความรักและสามัคคี พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสุข ความสนุกสนานจากการเล่นเกมส์ ในระหว่างการแข่งขัน ตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะกิจกรรมบนท้องถนน ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องรักษาวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งการได้มีส่วนร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนอาหารกลางวัน รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับนักเรียนด้วยตนเอง ที่โรงเรียนวัดมวกเหล็กนอก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 2
บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสุกิจ เพียรประดิษฐกุล ประธานกรรมการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 ร่วมกับชุมชน ณ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปของวัฒสนธรรมในสังคม ที่นับวันวัฒนธรรมไทยเริ่มสูญหาย จึงได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชน และสอดแทรกการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สืบทอดกันต่อมา ของภูมิปัญญาคนไทยแต่โบราณ อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในกระบวนการศึกษาที่สูงขึ้นของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
038505