บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

 
1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
 
คุณสมบัติ
               
 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร )

 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 • มีประสบการณ์ด้านงานขายรถบรรทุก ( จะรับพิจารณาพิเศษ )

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 
2. ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
คุณสมบัติ
               
 • เพศชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหาร )

 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาช่างยนต์ , เทคนิคยานยนต์

 • มีประสบการณ์ด้านงานการซ่อมบำรุงรถบรรทุก

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 • ปฏิบัติงานที่ บางบัวทอง ( ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี )
                 

 

 
 
 
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
038507